Livshjulet

Utbildning

Livshjulet och människans fem cykler


För dig som har vandrat genom Årshjulet och som vill fördjupa dig mer i naturmedicinen, människan, livet och din egen personliga utveckling.

En ny cykel, en ny cirkel eller ett nytt liv som formas och en ny människa föds.

I Livshjulet vandrar vi genom de olika åldrarna i en människas liv, från födsel till död, och det delas in Barndom- Ungdom- Vuxen- Medelålder- Ålderdom.

Varje del är kopplad till ett element som är den övergripande energin som påverkar den tiden av vårt liv, men var och en har också sin personliga energi och ett av elementen är man mer lik till sin konstitution. 

Genom att lägga ihop dessa två element så kan man få bättre förståelse för varför man har blivit den man är men det ger också en medventenhet som kan leda till förändringar. 

Det är din personliga utveckling.

Vi har alla oavslutade kapitel i vår livsbok eller har vi inte varit medvetna eller haft kunskapen om det som påverkat oss och det man inte vet kan man inte påverka.

Resan ser olika ut för alla och alla har sin egen historia. Ju mer vi förstår av vår egen historia desto bättre vet vi vem vi är och det gör den fortsatta resan framåt klarare och tydligare.

Livshjulet är indelat i 5 huvud delar och en del av dessa kommer att delas upp i flera och de kommer att läggas in efterhand som de blir klara. 

Med Årshjulet som grund kommer du att förstå energin och språket och du kan alltid se tillbaka i Årshjulet om du behöver det. Detta är fristående kurser som man beställer när man önskar och det är inte tidsbundet.

Så välkommen till ännu ett hjul, en cirkel eller cykel som påbörjas ♥Extra material 

Här lägger jag extra material för var och en att beställa. 

En del är gratis och ingår för den som deltar eller har deltagit i Årshjulet utbildning.

 Nya material läggs in efterhand så titta gärna in igen.


Denna sida är endst för deltagare i Årshjulet och för de som genomgått eller är under pågående distansutbildning.

Beställningar som inkommer utan att man har behörighet kommer ej att besvaras.