Djur konsultation

konsultation med helhet

Jag jobbar utifrån naturmedicinen och medialt på distans för att härleda obalanser hos djur.

Som djurägare vill vi alltid det bästa för våra djur men det är inte alltid så lätt att förstå vad de känner, hur de mår eller om de har ont. Därmed kan man behöva både veterinärundersökning och alternativa behandlingar beorende på orsaker till symptom.

Jag läser av energiflödet och känslor men även kommunikation när djur vill berätta något själv. Det kan låta märkligt men alla djur är naturligt telepatiska och kommunicerar med varandra på detta sätt och på samma sätt kan även jag få prata med djuren.

Vid en konsultation är det främst obalanser eller det som stör djurets harmoni som jag fokuserar på. Här kan jag se på energiflöde i kropp och organ samt se på näringsbrister eller behov eller om djuret är överkänsligt för något utan att träffa djuret fysiskt.

När man läser av energi är det främst en indikation på att något är i obalans. Vilket inte alltid innebär att det finns en fysisk skada eller påverkan, men med tiden störs även kroppens funktioner om man inte bestämmer sig för att börja balansera upp.

Därmed är detta inte ett alternativ till veterinärvård, som aldrig ska uteslutas, men det är ett bra komplement som kan vara avgörande när man inte hittar alla bitar eller orsaker till symptom och besvär.

Jag har också möjlighet att se på en grupp av djur dvs flocken om du har flera hundar,katter eller hästar. Här är det viktigt att jag får namn, ras och ålder för varje djur så jag kan skilja dem åt eftersom jag jobbar på distans. Här får inget av djuren en specifik behandling men du får information om något av djuren behöver vård eller behandling. Då bokar vi in tid för det djuret i efterhand om du önskar det.

Om du påbörjar behandling för ditt djur så är det viktigt att följa upp och att du inte avbryter behandlingen. En del homeopatmedel öppnar upp för fortsatt behadling och då måste man stänga dörren igen, eller avsluta på rätt sätt så det blir till det bästa för djuret.

Du kan få rekommendation om behandling för ditt djur men du det innebär inte att du är tvungen att tacka ja, det väljer du själv och jag skicka aldrig något utan dit godkännande.

Att se på djurets energi handlar också om att förebygga så inte symptom eller skador uppstår. Om djuret har en underliggande känslighet för något ämne så kan det ta mycket kraft och när djuret bärjat tappa kraft, är då symptom uppstår eller skador kan öka. 

Så se en konsultation som värdefull information för nu och framåt, för ett djur eller för en flock och en större bild av hela gruppen.

Ditt namn är också viktigt att ha med eftersom det är via ditt namn jag får in ditt djurs energi. Därför bör den som har mest ansvar för djuret boka konsultationen, som känner djuret bäst. Vilket innebär att du inte kan boka för någon annans djur eller djur som inte bor i ditt eget hem. När det gäller hästar så behöver jag namn på de hästar som står närmast i stallet eller dem som ästen delar hage med, för att jag ska förstå informationen bättre.

 Hästar har ofta en tendens att passa på att förmedla saker även om det inte är deras egen konsultation eller kontakt. De kan också välja att ´gömma´sig så jag istället får in en annan hästs energi för de är så storsinta att de gärna låter en annan häst få synas och ofta om någon annan behöver hjälp. Så är det något du inte tycker passar in när du läser konsultationen, så ber jag dig berätta det så gör jag en ny reading för att sortera vad som hör till vem. 

Har du något du undrar över så skriv det innan jag gör konsultationen så tar jag med frågan. Det kan tex handla om djurs beteende, matvanor eller annat de visar som du inte kan förstå eller som är svårt att påverka. För alla beteende är en signal eller ett sätt för djuret att visa något som de inte kan säga med ord. Detta kan jag översätta och förmedla till dig som ägare.

Så det är mycket information att ta in vid en djurkonsultation men det ger även dig en bättre bild och du kan komma att se på ditt djur på ett helt nytt sätt än tidigare.

För alla djur med rädslor av olika slag börjar vi alltid med att minska rädsla, eftersom alla rädslor skapar stress och spänningar och inget kan läkas eller balanseras under stress. Vid rädslor och trauma är homeopatmedlen väldigt effektiva och det finns inget annat som kan  ersätta dem, eftersom inget fysiskt medel eller örter kan verka på den energin eller frekvensen som rädslor har.

Vid obalanser i kroppen blir djuren ofta mer stressade och spända.

 Djuren kan också ta in människans energi när de är nära varandra vilket kan göra att jag får in både din energi och djurets. Därför bestämmer vi en tid för konsultationen,då djuret inte är aktivt, gärna när ingen är hemma så de vilar, så får jag in mest av djurets egen energi.

*

Du kan välja mellan

45-50 min  konsultation ett djur - 900 kr

Uppföljning 30 min - 650 kr eller enl. överenskommelse

90 min- översikt över hela flocken eller djurgruppen- 1600 kr


*

ps. jag vill gärna ha en bild på ditt djur eller din flock men den skickar du via mail när jag har återkopplat


Info & Villkor

Jag jobbar medialt dvs intuitivt och på distans, därför är det bra om du berättar så mycket som möjligt om djuret vid kontakt.

Jag tar in allt via energi och du får din konsultation via mail. Det finns lite tid för frågor men inte för längre förklaringar eller för nya frågeställningar just då.

Önskar du extra tid så går det fint att boka in efteråt.

Allt påverkas och förändras av väder och vind, klimat och årstid och det som är det bästa just idag kanske inte är det bästa om 2 månader därför är uppföljningen viktig om ett djur har besvär som inte alltid ses deller visas.

Jag arbetar intuitivt och på distans och endast via mail och du får konsultationen på mail att läsa i lugn och ro. Du bör dock återkoppla vid frågor inom 3 dagar.

En konsultation ersätter inte veterinärvård eller behov av akut behandling, men kan ge värdefull förebyggande information och en större bild av vad, hur och varför.