DJUR

Konsultation & Rådgivning

Djur

Konsultation & Rådgivning

Jag jobbar intuitivt och på distans via mail för att hjälpa djur att må bra.

Når våra djur inte mår bra eller har fysiska besvär så vill vi veta varför och hur vi kan behandla eller hjälpa dem till bättre balans. Många djur kan ha liknande symptom men orsakerna kan skilja sig åt och därför passar inte samma behandling för alla djur även om symptomen kan se likadana ut. Alla är olika.

Vi ser till det största problemet/symptomet först utan att djupare utredning för att sedan gå vidare vid behov. 

En inre störning kan förstärka ett visst beteende, som tex stress eller rädsla. Ett tidigare trauama och en händelse kan också ha utlöst stress, otrygghet eller en rädsla.

Ibland är symptomen mer av fysisk karaktär och då är det där man börjar för att sedan gå vidare vid behov.

En del djur kan ha underliggande störningar eller obalans som inte är tydliga och synliga om något annat symptom är mer påtagligt och intensivt. Då kan man få gå tillbaka längre tid för att förstå mer, men i första hand jobbar vi med en sak i taget och det som är mest besvärande för djuret oavsett om det är ett fysisk symptom eller stress och osäkerhet eller en rädsla. Här börjar vi!

Jag kan rekommendera homeopatisk behandling, näring eller tillskott om det passar eller helt annan typ av behandling. Ibland är det förändringar i hemmet, flocken eller familjen som kan behöva synliggöras. Träning, stimulans och allmän hantering kan också vara något som kan komma upp vid obalanser.

*

Erbjudande intro priser -  Juni månad !


Djur Konsultation & Råd 

Tillfälligt eller nytt symptom som ej pågått mer än 2 månader

 30 min  750 kr  ( från 1 Juli 850 kr )

Djur Konsultation & Råd

Avser alla typ av besvär som pågått mer än 2 månader.

45 min  950 kr ( från Juli - 1050 kr)

Kroniska besvär kan behöva följas upp. Kostnad enligt överenskommelse.

Vissa stödjande droppar i flaska ingår, andra tillkommer samt porto om det ska skickas.

*

Om djuret står på medicinsk behandling så väljs behandling efter det och detta ska inte ses som ett alternativ utan mer som ett komplement.

Vid akuta besvär ska alltid veterinär kontaktas först, även vid aggressivitet eller starka betende störning för att utseluta att det finns inre fysiska orsaker till detta.

*

Vid bokning skriver du:

Typ av djur som katt eller hund

*Ras

*Ålder 

*Kön

*Ögonfärg

*Symptom eller besvär samt hur länge det har pågått så skriv gärna lite mer om det.

*Annat du vill lägga till 

Vi bokar vi in ett samtal ca 15 minuter så du får berätta mer , som kan ge värdefull informationINFO & VILLKOR

Inbetalning i förskott.

Vid uppföljning/justering behandling faktureras kostnad - enligt ök.

Varje djur behandlas enskilt och individuellt. 

Finns problem som påverkar en grupp eller flock så kontakta mig för pris. Här avses tex ohyra, parasiter eller annat som kan drabba flera, för att bryta den cykel som blir.