DJUR


Just nu pågår redigering och uppdatering av tjänst- för att på bästa sätt ge både dig och ditt djur mer ♥


Info

*Konsultationen skickas till din mail, så du kan läsa i lugn och ro.

*inbetalning görs i förväg efter att vi avtalat dag  

*en konsultation ersätter inte veterinär