Naturmedicinsk Vägledning

.

Inom naturmedicinen benämner man symptom och obalanser efter tillstånd i naturen.

Klimat, väder, årstid och de olika faserna av naturliga processer eller uppkomna tillstånd kan alltid speglas i det inre hos människan.

Vår främsta uppgift är att försöka bibehålla en naturlig balans och ett gott flöde, fysiskt, mentalt och känslomässigt. När denna balans rubbas uppstår symtom och besvär.

Jag arbetar intuitivt och via ditt namn tar jag in information som jag förklarar och skriver ned och skickar via mail, vid en Naturmedicinsk vägledning.

Näringsbehov och andra verktyg som kan behövas samt ett eller flera homeopatiska medel är en vanlig behandling för de flesta men för vissa räcker det med information som gör att den kan göra egna förändringar, utan några medel.

Behovet är olika för att alla är olika och det som passar bäst för en skulle inte passa alls för en annan.

Den individuella behandlingen är viktig och bör inte användas på annat sätt eller för annan, då den är individuell och personlig.

Oavsett om du har fysiska symptom och besvär, känslor som stör din inre frid eller din vardag eller tankar som inte gynnar dig, så kan du får hjälp via en Naturmedicinsk vägledning. 

Och du behöver inte vara orolig för förstförsämring då jag har valt att jobba med låga potenser och det som är snällast mot kroppen.

För dig som har biverkningar efter vaccin, läkemedel eller efter annan behandling, kommer jag att behöva ställa någrra fler frågor.

Välkommen med din bokning!


Det jag behöver veta är:

 *Vad du tar för kosttillskott eller extra näring, specialkost eller annat.

*Symptom om du har besvär, fysiska eller känslomässiga eller vad du behöver hjälp med helt enkelt

*Läkemedel av alla slag, även receptfritt och salvor


Pris: 900 kr  ca 60 min

*

För barn och unga ligger bokning och info längre ned på sidan. 

Info

Du får din vägledning via mail den dag vi har bokat och  du behöver inte göra något alls.

 Vi har alltså ingen annan kontakt än vid bokning och när du sedan får din vägledning.

Du bör inte göra något ingrepp, ta emot energi behandling eller ge behandling åt någon annan samma dag för att jag ska få in just din energi utan spår av andras. Har du en tid bokad för något så meddela gärna mig, så kan jag välja en annan tid för mitt arbete.

Du kan inte ställa nya frågor. Du kan om du önskar, boka extra tid efteråt om du har nya frågor som behöver svar. Kostnad 250 kr - 10 minuter. Då återkopplar du inom 2 dagar.

Frågor kopplat till rekommenderad behandling eller specifika besvär får du självklart fråga om eller om något är helt oklart.

Inbetalning gör du 3 dagar innan bokad dag för vägledning- eftersom det ofta blir fördröjningar av olika orsaker. Syns ingen betalning i tid så får jag överlåta tiden åt någon annan. Hör av dig om det bli problem med betalningen.

Om det finns behov så kan din vögledning komma att delas på två tillfällen eller kan det behövas uppföljning, då meddelar jag det.

Du kommer kanske inte att förstå alla naturmedicinska orden men du kan då enkelt tänka på naturen och hur de olika klimaten och årstiderna ser ut och förstå lite mer om hur det speglas i det inre.


Naturmedicinsk Vägledning

Barn & Unga

0-18 år

Du skriver barnet/ungdomens namn och ålder i meddelande, och det du önskar att vi fokuserar på. Sedan tar vi det därifrån och vi bokar in dag för vägledning.

Du får vägledningen via mail och behöver du ställa följdfrågor så lägger vi till extra tid för det. Är något oklart så får du förstås mer förklaring om det är kopplat till vägledningen.

Pris: 700 kr

Villkor & Info - se Naturmedicinsk Vägledning