Konsultation

Naturmedicin


Naturmedicinsk Konsultation

Vi har ett energisystem i kroppen som kallas meridiansystemet, allt levande har en viss energi som flödar i dessa energikanaler.

Den energin kan avläsas via olika undersökningsmetoder men också på distans, om man som jag arbetar inutuitivt utan det fysiska mötet. Vilket innebär att jag tar in din energi via ditt namn och de frågor du får besvara, som förklarar mer om dig och din energi än du själv kanske är medveten om.

Jag jobbar utifrån naturmedicinen och har fördjupat mig i näringskunskap, örter och homeopati och inte minst kroppens funktioner och anatomi. Dessa områden ger mig en baskunskap att utgå ifrån när jag rekommenderar en behandling för dig eller ger dig råd om kost, vanor eller fysisk rörelse.

Om du inte känner till naturmedicinen, eller den österländska filosofin, som också benämns som kinesisk medicin, så kan man förklara det som naturens språk översatt till vår kropps fysiska funktioner i kombination med det energiflöde vi har i vårt inre.

Hur ditt inre klimat kan påverkas av det yttre klimatet och hur energiflödet kan stoppas upp eller öka beroende på vem du är, var du bor, hur du lever och inte minst vilken konstitution du har dvs hur just din kropp fungerar eller svara på olika behandlingar eller förändringar i livet.

Vi har alla olika faser i livet. Barndom, ungdom, vuxentid, medelålder och ålderdom. det innebär att det sker en omvandling eller transformation mellan dessa olika faser i livet och det är ofta då vi ställer de frågor om oss själv eller vår kropp eller vårt liv, som kan behöva förklaringar. Det betyder att du inte måste vara sjuk eller ha besvär för att göra en konsultation. Ibland är det bästa vi kan göra för oss själv att underhålla och förebygga och inte bara behandla när vi har som mest besvär eller mår som sämst.

Välkommen att boka din konsultation, oavsett var du befinner dig på din livsresa.

Vid en första konsultation börjar vi med det som är viktigast för dig. 

Vi kan behöva lugna och lindra symptom eller aktivera energiflöde och cirkulation, eller börjar du med en renande kur för att avlasta kroppens reningsorgan. 

Vi går sedan vidare steg för steg i din egen takt med uppföljningar från 15 - 30 minuter och var tredje månad behöver man göra en större konsultation igen för att få en ny överblick.

Alla konsultationer och behandling ser olika ut för att vi alla är olika personer, med olika livsstil, ålder och bakgrund.

Behandlingar med homeopatiska medel eller vävnadsalter och du får endast råd om näring/tillskott om det finns brist eller extra behov, i övrigt inga råd om det, jag vill ändå ha med de tillskott  du tar eller om du har specialkost eller är under läkarbehandling.

Du får besvara frågor efter bokningen och du måste inte förstå hela den naturmedicinska biten för att behandlingen ska verka, men fråga om något är oklart så du bättre kan följa med vid förändringar.

Du kan inte ställa nya frågor efter din konsultation, om kropp eller nya/andra symptom, endast om behandling eller det du inte förstår i själva konsultationen. Behöver du extra tid så bokar vi in det.


*

Hur fungerar det?

När vi har bokat en dag för din vägledning/konsultation så behöver du inte göra mer eller vara tillgänglig vid tillfället. Du får besvara frågor när jag återkopplar och vi bokar in en dag för din konsultation.

Jag gör din vägledning och skriver ner all info och så kommer den via mail till dig, och därefter återkopplar du. Det enda du att tänka på är om du får en annan typ av behandling den dagen eller själv arbetar med behandlingar, då bestämmer vi en tid som passar, så jag inte får in andras energi.

OBS

Prishöjning för alla tjänster från 1 januari 2023
Vilkor & info

Jag jobbar endast på distans och via mail och konsultationen får du via mail den dagen vi bokat in.

Du kan inte boka för annan vuxen person men för barn under 15 år.

Tänk på:

Du bör inte använda örter eller naturmedel under din homeopatiska behandling utan att vi stämmer av, då det har en annan frekvens än de homeopatiska medlen och kan påverka effekten.

Du bör inte heller använda andra homeopatiska medel under pågående behandling eftersom de också kan störa den effekt vi vill uppnå.


Förskottsbetalning om inget annat avtalats och inbetalningen görs senast 3 dagar innan bokad dag. Jag läser endast mail eftermiddag vilket gör att jag behöver din info i god tid.

Du återkopplar inom 3 dagar efter att du mottagit din vägledning om du vill och behöver.

Uppföljningar bokas endast in via den vägledning vi gjort eller enligt överenskommelse.

Uppföljningar kan göras inom 2 månader, därefter gör vi en ny konsultation för att få en ny helhetsbild. Olika symptom och obalanser är aktiva vid olika tider på året.

Avbokning senast 2 dagar innan bokad dag, ingen återbetalning vid senare avbokning.

Om du tar läkemedel är det ditt eget ansvar att fråga din läkare om annan behandling anses lämplig då det är skillnad på naturmedicin och skolmedicinska läkemedel och behandlingar.

*

*Detta är inte en ersättning för akutvård eller skolmedicinsk behandling om det är det bästa för dig just nu.