Naturmedicinsk Vägledning

.


Allt är energi !

Jag ser, hör och känner energi och på så sätt kan jag berätta om ditt energiflöde och hur det påverkar dig fysiskt, känslomässigt, tankar eller ditt agerande och de val du gör.

När energi passerar delar, organ och vävnader i kroppen så påverkas också det fysiska, och det kan leda till störningar och obalans med tiden och då komma till uttryck som symptom och skapa problem i både kropp, känsla och tanke.

Vi kan alla få tillfälliga svagheter eller störningar och det hör till livets upp och nedgångar. När det pågår en längre tid bör vi se över vad som är i obalans eller vad som saknas.

En naturmedicinsk vägledning handlar inte bara om fysiska besvär. Allt som flödar i kroppens kanaler och kärl påverkar vårt mående och vår livsenergi och hur vi väljer att hantera det vi möter leder oss vidare eller stoppar det upp.

Energiflödet i kroppen kan också stoppas upp av fysiska orsaker. Kost, livsstil, miljö och relationer har en viss betydelse för vårt mående och hur vi ser på livet i stort, vår livsinställning, beror många gånger på vad vi har med oss från barndomen, det vi har lärt oss av andra.

En naturmedicinsk vägledning ersätter inte läkarvård vid svåra besvär men kan vara ett gott komplement. Genom att inte vänta tills symptom uppstår så kan obalanser förebyggas och både kropp och energiflöde kan stärkas, för bättre balans och hållbarhet. Så se inte detta endast som en behandling för specifika symptom eller sjukdom utan ett sätt stärka din energi, din fysiska kropp och din livskraft.

En vägledning kan också ge dig viktiga pusselbitar om vem du är och  kan ge dig den kraft som behövs för att ta nästa steg framåt, på din livsväg eller göra bättre val för din egen skull.

 Naturmedicinen innehåller alla delar och handlar inte endast om den fysiska kroppen utan också om livsstil, ökad medvetenhet och personlig utveckling.

Du är viktigast i ditt liv och när du mår bra så färgar du av dig till andra och till världen.


En vägledning kan ge dig:

Fysiskt- förklaringar om det som sker eller har varit, i din kropp så du blir mer medveten om vad som är och hur just din kropp fungerar

Känslomässigt- en känsla kan via energin på verka en kroppsdel eller organ och tvärtom så kan en störning i det fysiska förstärka en känsla. På samma sätt kan tankar påverkas och påverka i båda riktningar.

Qi - energin som genomströmmar allt levande är det vi kallar vår livskraft och vår inspiration. Med ett gott flöde Qi mår vi bättre och vår kropp fungerar som den är tänk att göra. Med sämre flöde påverkas både vårt mående och vår fysiska kropp.

Personlig utveckling genom medvetenhet, att du blir medveten om hur just du svarar på omgivningen och världen. Med ökad självkännedom och bättre val, för din skull, skapar du själv din framtid, och då är du den som läker det som behöver läkas.

Jag väljer att utgå från Yin energin när jag arbetar men det innebär inte att jag bortser från Yang. Det ljusa och det mörka, det synliga och det dolda, sol och måne.

*

Jag jobbar intuitivt och på distans och du får din vägledning via mail. Du behöver inte göra något alls den dagen vi har bokat in, det enda du ska tänka på är inte just då ta emot energibehandling, massage eller röntgas, eftersom det kan ge felaktig information.

Jag kan komma att rekommendera homeopatiska medel, som kan bidra med att stimulera kroppens egen läkekraft. Homeopati är energimedicin. 

Läs gärna vilkor och info längst ned på sidan !


Villkor och info

Efter bokning återkopplar jag till dig och vi bokar en dag för din vägledning, Du kan komma att få frågor att besvara och du gör det så snart du kan så vi kan boka in en datum.

Inbetalning i förskott vid alla tjänster.

Du kan inte ställa nya frågor efteråt men frågor om behandlingen är viktiga så allt är klart för dig att påbörja behandling.

Återkoppla inom 3 dagar efter att du mottagit din vägledning.

 Önskar du ingen behandling så återkoppla gärna ändå, för avslut.

Det händer ibland att jag även får in någon annan i familjen eller delar av någon annans energi vilket kan göra att du inte känner igen något i vägledningen. Då skriver du det via mail, så går jag in igen och rensar lite i informationen för att tydliggöra mer. När man lever ihop eller någon är väldigt öppen och mottaglig, så kan energifältet kring en även bära spår av andras energi och information. Därför är det viktigt att du srkiver att du inte känner igen, om det känns helt främmande. 

*

*Detta är inte en ersättning för akutvård eller annan behandling


Från 25/5 ändras upplägg och pris 

Jag kommenterar inte de kosttillskott du ev. redan tar om det inte är något som bör ändras, däremot får du reda på om det finns specifikt behov av något just nu och framåt eller om något bör undvikas.

*NM Vägledning - grundpris 900 kr

* Justering av medel eller uppföljande behandling inom 6 veckor- 500 kr