Naturmedicinsk Vägledning

.

Som intuitiv natur terapeut läser jag av din energi via ditt namn och på distans.

Fördelen med att jobba på detta sätt är att jag inte förvillas av det jag ser fysiskt som vid ett möte och jag påverkas inte av det du säger, som ibland inte är riktigt sant för vi lägger oss ofta till med andra uttryck och upprepar det någon annan har sagt.

Sedan finns det viktiga delar man också kan missa genom att arbeta så här men det är det val jag har gjort och förfinar mitt arbete utifrån det.

Det som kan komma upp vid en naturmedicinsk vägledning är t ex underliggande känslor eller undertryckta symptom som gamla inflammationer eller överkänslighet eller kan det visa sig att du är allergisk utan att vara medveten om det och då stressas immunförsvaret varje gång du kommer i kontakt med detta utan att du förstår något alls, och det kan visa sig på helt andra sätt.

Jag kan också berätta om du är sned eller vriden i kroppen, om du har mycket spänningar och var, så du kan åtgärda det. För allt som är spänt stoppar upp flödet.

Det kan komma upp om du har varit i kontakt med någon annan som du färgats av, om du har plockat upp någon annans symptom eller känsla. Då får du reda på hur du renar det och blir mer medveten och då vet vad du kan göra till nästa gång.

Sover du på vattenåder eller har favoritplatsen i ett currykryss kan ha stor betydelse för ditt mående och din hälsa. Då stör man av det så du kan skifta frekvens igen.

Har man skadliga ämnen i sitt dricksvatten får du vetskap om det så du kan åtgärda det, och även om du andas in ämnen i hem eller miljö så kommer det upp.

Och det finns mycket mer som kan berättas och alla har olika historier.

Man tror ofta att om man mår dåligt men inte har fysiska symptom så handlar det om det psykiska och mentala, vilket inte behöver vara grundorsaken. Istället kan det vara en svaghet i ett organ eller meridian som skapar en känsla. Förstår man inte det så kommer man inte heller att hitta roten till känslan och man kan inte förändra en känsla från det inre om det är en signal att något är i obalans, det är ju kroppens sätt att berätta.

Man kan ha fysiska symptom men där orsaken är en känsla eller de tankar man fokuserar på. Energi med en viss frekvens påverkar med tiden det fysiska det kommer i kontakt med och känslor har olika effekt på olika organ och olika meridianer.

Om du inte kan förstå detta vid en vägledning så har det inte så stor betydelse så länge du är öppen för förändringar. Om du måste ha bevis kommer du att fastna i tanken och hindra processer och då får kropp och känsla inte samma möjlighet att skifta.

Många har sökt hjälp genom åren och en och annan har inte kunnat acceptera att man kan jobba på distans utan att träffas och har inte fått hjälp med det de önskade. Eller rättar sagt, de har fått informationen men inte tagit emot den, för de kunde inte tro och öppnade aldrig upp i tanken.

Men det betyder inte att inget alls hände, för man får alltid reda på vad man kan göra själv i sin vardag för att påverka kropp och mående. Om man sedan gör det eller inte, det är inte mitt ansvar - det är ens eget val. Ingen kan läka någon annan för läkningsprocessen sker alltid i var och ens kropp och energi.

Vi kan få information som leder oss vidare så vi kan läka men ingen annan kan utföra själva läkningen.

Vi har alla komponenter inom oss och vår kropp är byggd för att bryta ner gammalt och bygga upp nytt. Vår kropp sköter funktioner och produktion så länge vi ger den lite omsorg varje dag och inte glömmer bort den för länge.

Om vi äter vettigt, rör på oss och andas ända ner i magen så räcker det långt men idag har vi mycket omkring oss som påverkar och ofta räcker inte näringen till för att upprätthålla kraft och energi.

Är vi utsatta för skadliga ämnen i vår vardag så får vi ge kroppen extra näring så den håller igång de inre processerna.

Är vi utsatt för energipåverkan av något slag så kan vi stärka vårt försvar och vår aura, om vi vet om vad som påverkar oss. Om vi inte vet kan vi inte heller påverka det som stör vår egen frekvens.

Är vi utsatta för andras blickar, tankar eller tyckande så påverkar det också oss, det blir som om någon petar i vårt energifält hela tiden men vi förstår inte var det kommer ifrån eller varför.

Är vi utsatta för någon annans känslor dvs om vi lever i samma hem eller träffas dagligen och vi påverkas av den andres känslor så kommer det även att påverka våra känslor och den fysiska kroppen med tid. Men vet man inte om det så kan man inte påverka.

Det finns många saker att upptäcka vid en vägledning genom att ta in någon annans energi, medvetet.

 De frågor som kan besvaras är om ev doseringar på tillskott eller om något är oklart om de råd du fått. Efter vägledningen så `klipper jag bandet´ och kan därför inte fortsätta efteråt med att besvara nya frågor då jag inte är i kontakt med din energi längre.

Har du något symptom, en känsla eller tankar som tar för mycket energi?

Har du ett barn som är stressat eller som inte har någon gnista eller är överkänslig?

Är du vuxen och inte vet varför du känner som du gör eller reagerar på vissa situationer eller ämnen?

Är du ungdom och har problem att fokusera eller koncentrera dig?

Är du äldre och har besvär med matsmältning eller värk i en led?

Är du mitt i livet och full av energi men utan att veta var du ska gå eller var du ska göra av din energi och din förmåga?

Har du sömnproblem som inte redan behandlas med läkemedel?

Eller har du svårt för att vakna på morgonen?

Eller önskar du en reading utan att du har speciella besvär eller frågor ? Då kan du välja att lämna det helt öppet så får du den information du ska få.


Jag kan hjälpa dig en bit på vägen, din resa och ditt liv. 

För barn och unga ligger bokning och info längre ned på sidan.


Det jag behöver veta är:

 *Vad du tar för kosttillskott eller extra näring, specialkost eller annat.

*Symptom om du har besvär, fysiska eller känslomässiga.


Pris: 900 kr  Info- läs gärna igenom innnan du bokar:

Du får din vägledning via mail den dag vi har bokat och oftast under eftermiddagen. Vi har alltså ingen annan kontakt än vid bokning och när du sedan får din vägledning.

Du bör inte göra något ingrepp, ta emot energi behandling eller ge behandling åt någon annan samma dag för att jag ska få in just din energi utan spår av andras.

Du kan inte ställa nya följdfrågor. Du kan om du önskar, boka extra tid efteråt om du har nya frågor som behöver svar. Kostnad 250 kr - 10 minuter. Då återkopplar du inom 2 dagar.

Inbetalning gör du 3 dagar innan bokad dag för vägledning- eftersom det ofta blir fördröjningar av olika orsaker. Ser jag ingen betalning i tid så får jag överlåta tiden åt någon annan. Hör av dig om det bli problem med betalningen.

Du kommer kanske inte att förstå alla naturmedicinska orden men du kan då enkelt tänka på naturen och hur de olika klimaten och årstiderna ser ut och förstå lite mer om hur det speglas i det inre.


Naturmedicinsk Vägledning

Barn & Unga

0-18 år

Vi har alla behov av att se över vår balans i kroppen och så även för barn och unga.

Ofta väntar man till symptom eller besvär uppstår istället för att då och då se över vad som kan behöva tillföras eller göras innan, förebyggande och stärkande.

Allergi och överkänslighet är vanligt idag. Många gånger kan en överkänslighet som man inte är medveten om ligga dold och stressa det inre och immun försvaret.

Ibland uppstår näringsbrister som med tid skapar obalanser i kropp och/eller mående.

Även omgivning och miljö har betydelse och påverkar våra ungas hälsa och mående, samt den ökade trådlösa tekniken och mobilanvändning som har en tendens att stressa nervsystem och hormoner.

Vi vill alltid våra barns bästa och genom att göra en Naturmedicinsk vägledning för sitt barn eller ungdom får du också råd om vad man själv kan göra, vilka svagheter som finns eller om något är överaktivt och stressat.

När man förstår eller vet så kan man påverka och på sikt bidra till bättre balans och harmoni i det inre, som ofta speglas i det yttre, eller visar sig utåt.

Fördelen med vägledning och råd är att barnet/ungdomen får med sig mer kunskap om egen behandling samt mer självkännedom och mer förståelse för sin kropps självläkande förmåga, om man ger den vad den behöver.

Jag skriver och förklarar med naturmedicinska termer och förstår du inte allt, se dig omkring i naturen så ser du det som pågår i någon form i kroppen.

Beskrivningar som vind, vatten, eld , hetta eller torka kan beskriva ett inre klimat.

Du skriver barnet/ungdomens namn och ålder i meddelande, och det du önskar att vi fokuserar på. Sedan tar vi det därifrån, jag återkopplar och vi bokar in dag för vägledning.

Du får vägledningen via mail och behöver du ställa följdfrågor så lägger vi till extra tid för det.

Pris: 650 kr

Villkor & Info - se Naturmedicinsk Vägledning ovanför