Naturmedicinsk Vägledning

.


Allt är energi !

Jag ser, hör och känner energi och på så sätt kan jag berätta om ditt energiflöde och hur det påverkar dig fysiskt, känslomässigt, tankar eller ditt agerande och de val du gör.

När energi passerar delar, organ och vävnader i kroppen så påverkas också det fysiska, och det kan leda till störningar och obalans med tiden och då komma till uttryck som symptom och skapa problem i både kropp, känsla och tanke.

Vi kan alla få tillfälliga svagheter eller störningar och det hör till livets upp och nedgångar. När det pågår en längre tid bör vi se över vad som är i obalans eller vad som saknas.

En naturmedicinsk vägledning handlar inte bara om fysiska besvär. Allt som flödar i kroppens kanaler och kärl påverkar vårt mående och vår livsenergi och hur vi väljer att hantera det vi möter leder oss vidare eller stoppar det upp.

Energiflödet i kroppen kan också stoppas upp av fysiska orsaker. Kost, livsstil, miljö och relationer har en viss betydelse för vårt mående och hur vi ser på livet i stort, vår livsinställning, beror många gånger på vad vi har med oss från barndomen, det vi har lärt oss av andra.

Vi ser också på det tidigaste traumat eller känslan som uppstod en gång för att även läka detta, ursprunget och källan till dina senare obalanser. Här är kärnan eller roten, det innersta eller orsaken, till mycket av det du påverkas av idag, vilket kan innebära att när vi når detta så läks också mycket annat och detta är cellminnesläkning som är en del i den naturmedicinska vägledningen, när det är rätt tid för dig.

Vi kan också titta på de mönster du har tillsammans med andra eller egna, vilket också är själsliga överenskommelser, om detta påverkar dig just nu.

En vägledning ger dig viktiga pusselbitar om vem du är och  kan ge dig den kraft som behövs för att ta nästa steg framåt, på din livsväg eller göra bättre val för din egen skull.

 Naturmedicinen innehåller alla delar och handlar inte endast om den fysiska kroppen utan också om livsstil, ökad medvetenhet och personlig utveckling.

Du är viktigast i ditt liv och när du mår bra så färgar du av dig till andra och till världen.


En vägledning kan ge dig:

Fysiskt- förklaringar om det som sker eller har varit, i din kropp så du blir mer medveten om vad som är och hur just din kropp fungerar -

Känslomässigt- en känsla kan via energin på verka en kroppsdel eller organ och tvärtom så kan en störning i det fysiska förstärka en känsla. På samma sätt kan tankar påverkas och påverka i båda riktningar.

Qi - energin som genomströmmar allt levande är det vi kallar vår livskraft och vår inspiration. Med ett gott flöde Qi mår vi bättre och vår kropp fungerar som den är tänk att göra. Med sämre flöde påverkas både vårt mående och vår fysiska kropp.

Personlig utveckling genom medvetenhet, att du blir medveten om hur just du svarar på omgivningen och världen. Med ökad självkännedom och bättre val, för din skull, skapar du själv din framtid, och då är du den som läker det som behöver läkas.

Jag väljer att utgå från Yin energin när jag arbetar men det innebär inte att jag bortser från Yang. Det ljusa och det mörka, det synliga och det dolda, sol och måne.

Vi börjar där du är och utifrån dina behov.

*

Behandling

Jag vilken huvudbehandling som passar bäst för dig, homeopatiska medel eller näringstillskott, och du kan inte få råd utöver detta.

På detta sätt får du den behandling du önskar i kombination med det som är bäst för dig.

Jag ger inga råd i efterhand om de tillskott du redan tar eller extra råd näring och kost, utöver det du får vid din vägledning, då får vi boka in mer tid för det, ca 15 minuter.


Läs gärna vilkor och info längst ned på sidan ! 

Obs Prishöjning från 1/9  på alla tjänster!


Villkor och info

Efter bokning återkopplar jag till dig och vi bokar en dag för din vägledning, Du kan komma att få frågor att besvara och du gör det så snart du kan så vi kan boka in en datum.

Inbetalning i förskott vid alla tjänster.

Jag jobbar intuitivt och på distans och du får din vägledning via mail. Du behöver inte göra något alls den dagen vi har bokat in, det enda du ska tänka på är inte just då ta emot energibehandling, massage eller röntgas, eftersom det kan ge felaktig information.

Du kan inte ställa nya frågor efteråt men frågor om behandlingen är viktiga så allt är klart för dig att påbörja behandling.

Återkoppla inom 3 dagar efter att du mottagit din vägledning.

 Uppföljningar bokas endast enligt överenskommelse och inom max 2 månader. Tillkommer nya obalanser eller symptom som inte fanns tidigare så behövs en ny vägledning, vi kan inte behandla utifrån ett gammalt tillstånd och det som är mest påtagligt är det som bör behandlas först.

Jag rekommenderar främst Alpha Plus och Holistics produkter , näringstillskott, och kan inte kommentera andra märken eller produkter utan att läsa och sätta mig in i dess innehåll. Därför kommer jag inte att ge råd för andra tillskott än dessa märken.

Om du tar läkemedel är det ditt eget ansvar att samråda med din läkare vid utfasning av läke medel eller annat som berör skolmedicinska läkemedel.

Du kan inte ställa frågor om andra personer och du kan inte boka för någon annan vuxen, endast dina egna barn/ungdom , om de inte fyllt 18 år.

*

*Detta är inte en ersättning för akutvård eller annan behandling

*NM Vägledning - grundpris 900 kr 

Extra tillägg 15 minuter, råd eller extra fråga 350 kr

* Justering av medel eller uppföljande behandling inom 6 veckor- 500 kr eller enl överenskommelse.

* Uppföljningen avser den vägledning vi gjort och inte nya störningar tex skador, nya tillstånd eller om läkemedel sätts in, som kräver mer tid och en helt ny behandling.

 Även när något nytt tillkommer så behöver man göra en ny vägledning eftersom tillståndet i kroppens energisystem rubbas eller förändras och tidigare behandlingsråd stämmer kanske inte längre lika bra när något förändras eller tillkommer. 

Ser jag att det behövs mer tid så meddelar jag detta.

Priser gäller t.om Augusti månad