.

Några rader om mig ...

 Jag arbetar med intuitiv vägledning och med naturmedicinen som bas och naturen själv som spegel.

Vid en vägledning ser jag din energi och det som finns omkring dig och jag beskriver det med hjälp av naturmedicinens språk och de olika klimaten, syndromen och elementen eller berättar jag om de förmågor du har så du och dessa kan komma mer till uttryck.

Jag jobbar med hela bilden och helhet: fysisk, känslomässigt, mental och själsligt eftersom allt hör ihop och inget kan separeras. Detta började jag förstå bättre i takt med att jag gjorde min egen inre resa som gick hand i hand med den yttre och livet.


Jag jobbar på distans och via ett namns energi tar jag emot information som jag sedan förmedlar till dig och jag kan få informationen genom att höra,se, känna eller förnimma. Ofta kommer saker i blandad form.

Jag kanaliserar också för världen och världens energi och personligt för den som önskar det. I det stora och i det lilla.

Allt är energi och ju mer jag förstår energi desto mer vill jag lära mig mer och mer och energi är oändlig. 

Jag älskar naturen och jag älskar djur och allt som är ett med detta. Saker som gynnar den plats vi lever och bor på  utan att skada. 

Samhörighet, vördnad, omtanke och respekt för allt liv är viktiga ord som ska sepglas i våra handlingar, som jag ser det och utifrån mitt perspektiv.

Jag har också valt att arbeta med hälsa på flera olika sätt, och när människan är mer i balans så blir hon också mer kärleksfull, mot sig själv och andra.

 Det svåraste kan vara att vara kärleksfull mot sig själv , vi är källan och det vi utstrålar och sedan delar med andra och med världen.

Mitt arbete ser inte ut som andras då jag har utvecklat mitt eget sätt och mina egna metoder i min önskan att hjälpa andra, både djur och människa.

När vi har obalanser mår vi inte bra eller har så kan vi ha fysiska symptom eller känner vi oss inte i form eller riktigt lyckliga. 

Vi kan tappa kontakten med vårt inre och min egen resa började med att en ny dörr öppnades och jag började undersöka och ställa frågor, och det är mer än 20 år sedan jag tog första steget i det jag arbetar med i dag. 

 Energin i kroppens meridianer kan hamna i obalans av många olika orsaker och man kan se det som en felstämning som kommer att påverka mer och mer fysiskt med tid. Vår kropp är som ett instrument och energi och flöde är den ton vi ljuder.


Genom åren har jag jobbat med naturmedicin, örter, näring, homeopati, massage, healing, akupressur, tidigare liv, själs readings, djurkonsultationer och djurkommunikation samt vägledningar. Jag har fördjupat mig inom näring, homeopati och kristallernas kraft, utifrån mitt eget syfte och sätt att använda detta.


Allt jag själv mött eller utforskat på min livsresa är det jag kan se och förstå hos någon annan, och det jag ännu inte sett eller mött, ja det hjälper mina guider mig med, via den intuitiva kommunikationen vi har, så jag utvecklas hela tiden.

 Nyfikenhet är min drivkraft och jag är alltid nyfiken på hur, vad och varför.

Livet är spännande även om solen inte skiner alla dagar, men det är också livet och jag hittar mer och mer i skuggan, det inre och djupa, som väcker nya frågor och min lust att söka och förstå.


För ett par år sedan startade jag också upp distansutbildningen Årshjulet för terapeuter, där jag delar med mig av naturmedicinen från mitt perspektiv och med de erfarenheter jag har med mig. 

Inte för att andra ska arbeta som jag gör, utan för att bredda sin tanke och sinnen.

Så detta är lite om mig och jag hoppas vi ses eller möts här eller kanske via facebook, där jag ofta skriver.

Önskar dig en vacker dag!


Här kan du kontakta mig om du har någon fråga:

Bilden är från ett reportage i  tidningen Nära för många år sedan.