Årshjulet

                          


Vatten Trä Eld Jord Luft

De fem elementen beskriver de olika faserna och förlopp i naturen, kosmos och i människan,

 och kan ses som krafter som står i förbindelse med varandra.

Ett samspel som kan beskriva vad som pågår både i det inre och i det yttre, och allt bildar en enhet och helhet och kan inte separeras. precis som när ett syndrom pågår i en del av kroppen så kommer det automatiskt att påverka en annan del av kroppen.

Det vanligaste misstaget som görs oavsett om det handlar om hälsa, miljö eller livsstil är att bara fokusera på det som visar sig med störst kraft och förbise det som pågår i det tysta eller inte låter lika högt.

Det är viktigt att inte bara dämpa det som visar sig som överskott utan också samtidigt stärka det som har ett underskott.

 Först då kan vi få en utläkning av hela individen, naturområdet eller i livet.

Ett sätt att beskriva och förklara de olika elementen är genom våra årstider och det som sker i naturen. 

Ett språk som alla kan ta till sig, och det räcker att se sig omkring för att förstå att precis samma förlopp kan utspelas inom oss.

Och ju mer vi förstår naturens faser och växlingar desto bättre kan vi förstå oss själva, hur saker kan påverka oss och hur obalanser kan uppstå. 

Ju mer vi kan förhålla oss till de olika aspekterna i naturmedicinen desto bättre förstår vi också att  allt går att förändra och vi kan hämtar tillbaka vår kraft.

Den kraft vi en gång lämnade ifrån oss för att följa andras regler om hur vi skulle leva,känna eller vara.

Forskning och framsteg är fantastiskt bra för vår utveckling men räcker inte till som förklaring till det som inte kan mätas eller anges i siffror .

När vetenskap och naturen kan mötas, förankras information till lärdom och insikt - och då kan vi också leva på ett hållbart sätt, i det inre och i det yttre.Månad för månad följer vi naturens flöde genom årstiderna, genom året  och även i kroppen.

Energiflödet i det inre påverkas av energin i det yttre.

Fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt och allt som ryms däremellan. Jag vill inspirera, medvetandegöra och dela med mig av min erfarenhet och hoppas också att det väcker nya frågeställningar hos dig.


Det finns bara en start på denna utbildning och det är nu för var och en, så den dagen du anmäler dig.

Det finns inget slut på utbildningen förrän den dagen du känner att du är nöjd och säger upp den. 


Du får ingen lärobok, kursen är helt på distans och kommer som ett kapitel ur en bok varje månad.

Du kan använda dig av utbildningen i dina behandlingar eller för din egen personliga utveckling.

Man behöver inte varar med från start utan kan hoppa in när som helst eftersom vi följer med årshjulet och årstiderna.


Kurs start : April 2020 


Vem är du ?

Du jobbar aktivt med behandlingar och har registrerat företag -du har valt att jobba med läkande eller behandlingar för att hjälpa andra.

Även för dig som är under pågående utbildning, eller för dig som har tagit en paus och har ditt företag vilande- kanske kan du hitta din inspiration via Årshjulet ?


Tycker du att det låter intressant? 

Skicka en intresse anmälan så skickar jag mer info till dig.


Intresseanmälan


För dig som inte är terapeut - varmt välkommen att följa mig på Facebook där jag också delar med mig av naturmedicinens språk och mycket mer !