Just nu är distansutbildningen ÅRSHJULET under vila !


                          

Vatten Trä Eld Jord Luft

De fem elementen beskriver de olika faserna och förlopp i naturen, kosmos och i människan,

 och kan ses som krafter som står i förbindelse med varandra.

Ett samspel som kan beskriva vad som pågår både i det inre och i det yttre, och allt bildar en enhet och helhet och kan inte separeras. precis som när ett syndrom pågår i en del av kroppen så kommer det automatiskt att påverka en annan del av kroppen.

Det vanligaste misstaget som görs oavsett om det handlar om hälsa, miljö eller livsstil är att bara fokusera på det som visar sig med störst kraft och förbise det som pågår i det tysta eller inte låter lika högt.

Det är viktigt att inte bara dämpa det som visar sig som överskott utan också samtidigt stärka det som har ett underskott.

 Först då kan vi få en utläkning av hela individen, naturområdet eller i livet.

Ett sätt att beskriva och förklara de olika elementen är genom våra årstider och det som sker i naturen. 

Ett språk som alla kan ta till sig, och det räcker att se sig omkring för att förstå att precis samma förlopp kan utspelas inom oss.

Och ju mer vi förstår naturens faser och växlingar desto bättre kan vi förstå oss själva, hur saker kan påverka oss och hur obalanser kan uppstå. 

Ju mer vi kan förhålla oss till de olika aspekterna i naturmedicinen desto bättre förstår vi också att  allt går att förändra och vi kan hämtar tillbaka vår kraft.

Den kraft vi en gång lämnade ifrån oss för att följa andras regler om hur vi skulle leva,känna eller vara.

Forskning och framsteg är fantastiskt bra för vår utveckling men räcker inte till som förklaring till det som inte kan mätas eller anges i siffror .

När vetenskap och naturen kan mötas, förankras information till lärdom och insikt - och då kan vi också leva på ett hållbart sätt, i det inre och i det yttre.

Månad för månad följer vi naturens flöde genom årstiderna, genom året  och även i kroppen.

Energiflödet i det inre påverkas av energin i det yttre.

Fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt och allt som ryms däremellan. 

Livskunskap, magi och energi.

Personlig utveckling och medvetenhet.

*                En del av de deltagare som följt naturen, energin och årets alla skiftningar med Årshjulet


*  Anette Olsson                   Mellbystrand           Helianthus Biopati        www.helianthusbiopati.se                          

*  Marie Folkesson              Olofström               MaYA Kropp o Själ         www.mayakropposjal.se                                

*  Lena Torneus                  Everöd/Kristianstad  

*  Åsa Löfgren                     Sjöbo

*  Cathrine Jonsson            Ljungbyholm     www.cathrinejonsson.se 

*  Susanne Holmström      Rydsgård         Örsjöhill AB

* Monica Ljungberg            Karlshamn     Inspiration till hälsa    

 https://www.facebook.com/Inspiration-till-h%C3%A4lsa-100484908939844

* Git Rosenqvist                 Hässleholm                             www.naturtanken.se

* Jennica Östling   Hässleholm    HealYou-Yoga & Vägledning  www.healyouhlm.com

*Kerstin Olovsson Tärendö kerstintolovsson@hotmail.com