Barn & Ungdom

0-18 år

 Från 1 september ändras priser för alla tjänster och inga bokningar tas emot under tiden


 Naturmedicinsk vägledning för barn & ungdom 0-18 år

Allt är energi!

Jag arbetar intuitivt med naturmedicin på distans, vilket innebär att jag får information om en persons energiflöde, fysiska obalanser och mående.

När energi passerar delar, organ och vävnader i kroppen så påverkas också det fysiska och det kan leda till störningar och obalans och kan då komma till uttryck som symptom och skapa problem i både kropp, känsla och tanke.

Vi kan alla få tillfälliga svagheter eller störningar och det hör till livets upp och nedgångar. När det pågår en längre tid bör vi se över vad som är i obalans eller vad som saknas.

En naturmedicinsk vägledning handlar inte bara om fysiska besvär. Allt som flödar i kroppens kanaler och kärl påverkar vårt mående och vår livsenergi och hur vi väljer att hantera det vi möter leder oss vidare eller stoppar det upp.

Energiflödet i kroppen kan också stoppas upp av fysiska orsaker. Kost, livsstil, miljö och relationer har en viss betydelse för vårt mående och hur vi ser på livet i stort, vår livsinställning eller hur vi blir bemötta av andra tex i skola och utbildning. 

Barn påverkas mer vid olika åldrar av naturliga skäl, och kan känslor som oro, stress eller rädslor påverka deras vardag mer.

Överdriven rädsla, blyghet, fobier, ilska mm tyder också på att något är i överskott eller underskott, av energi eller fysiska orsaker. Ju mer du förstår om ditt barns inre desto mer kan du hjälpa ditt barn att våga växa och utvecklas och er relation kan förstärkas och fördjupas.

Har du frågor innan du vill boka så gå till kontaktsidan och skicka ett meddelande, så besvarar jag gärna.

*


Info & Villkor

Jag jobbar intuitivt och på distans och du får vägledningen via mail. 

Bra att tänka på är att personen inte bör ta emot energibehandling, massage eller röntgas samma dag, eftersom det kan ge felaktig information om energiflödet.

Efter bokning återkopplar jag till dig och vi bokar en dag för din vägledning, Du kan komma att få några frågor att besvara.

Du kan inte ställa helt nya frågor efteråt men frågor om ev behandling eller näringsråd ellerom något är otydligt.

Du kan inte ställa frågor om andras barn eller andra vuxna.

Uppföljningar bokas endast vid överenskommelse och max inom 2 månader.

Kort uppföljning eller justering av behandling ( vid behandling) inom 6 veckor - 350/500 kr eller enligt total tid som behövs.

Inbetalning i förskott vid alla tjänster om inget annat avtalats.*Detta är inte en ersättning för akutvård eller annan behandling

*