Yin Reading

cell energy healing

Att skifta frekvens är att förändra energi och sitt genetiska uttryck.

När man synar och synliggör sker en förändring i kroppens celler utan att man tro, förstå eller medverka aktivt själv.

Det som förändrar och påverkar energiflödet kan handla om ord och dess vibration som berör den innersta kärnan och cellerna, så de åter igen hittar tillbaka till sin rätta och sanna frekvens och ursprungsenergin.

Det som en gång påverkade från början och skapade den första obalansen är det vi synliggör. Händelser i sig har ingen betydelse, hur du reagerade eller hanterade det är det som sedan förändrade din frekvens.

Vilket betyder att du skapade själv och det går att förändra på samma sätt, du skapar igen och återskapar din sanna och unika frekvens. Som en återställning eller nollställning av energiflöde och kroppens celler.

Man kan ha fysiska obalanser eller påverkan av en längre tids obalans i cellenergin.

 Då kan jag komma att rekommendera energimedel eller frekvensmedel som kan hjälpa till att få igång en ny rörelse eller en ny frekvens.

Det som pågått länge i kombination med det som påverkat och format dig som person kan behöva extra hjälp så energin kan skifta.

Du kanske påverkas av något i din miljö, det du äter eller dina tankar som då också kan stoppa upp, då får du vetskap om detta, så du kan förändra.

Du kan ha med dig brus från andras energi, tankar eller förutfattade meningar som kan begränsa din energi, då lyfter vi det också.

Du kan ha varit med om ett trauma fysiskt eller känslomässigt som ligger och begränsar din läkning. Detta behöver man inte gå in i, bara synliggöra för att förstå hur det har påverkat, det räcker.

Dåtiden är förbi, det som har hänt var då och nu är nu och framför dig ligger möjligheterna.

När energi balanseras uppstår läkning.

Vill man så kan man. Vill man inte så styrs man i regel av underliggande rädslor som hindrar dig från att växa, blir stor och din egen unika personlighet kommer inte till uttryck.

Att våga växa är inte en självklarhet men alla har en inneboende växtkraft som längtar efter att komma till uttryck. 

Du kan få växtvärk eller träningsvärk när nya muskler och nya tankar synliggörs, en läkningsprocess kan också vara kännbar.

Drick vätske-ersättning och rör på dig så renas det gamla i bättre takt och med mindre symptom. Du kan också ta c-vitamin 2 gånger om dagen en tid för att stödja kroppens rening. Välj det som passar dig men stötta cirkulationen genom rörelse oavsett, då det är kroppens muskler som transporterar bort det som är ansamlat.

Du behöver inte skriva något om dina fysiska symptom eftersom jag endast kommer att inrikta mig på energin och Yin energin, modern till all energi. Däremot bör du uppge om du tar läkemedel av något slag eftersom det kan påverka utgångsläget och förmågan till förändring. Det fysiska kan vara starkare än energin och då stoppa läkning. Då får man jobba på andra sätt för att åstadkomma ett mer gynnsamt utgångsläge och för det kan jag rekommendera tillskott eller örter eller en annan behandling först.

All kontakt sker via mail och du kan inte ställa följdfrågor.

Jag jobbar intuitivt och är uppkopplad via ditt namn när jag gör din reading och efter den tid som är bokad så kopplar jag av och kopplar ur och då har vi ingen energiförbindelse längre. Därför kan jag inte besvara frågor i efterhand.

Det viktiga är inte det du vill veta - det viktiga är det universum vill synliggöra och informera om, däri ligger det som ger en förändring i energiflödet.

När Yin energin är i balans faller allt på plats och tiden kan variera från person till person, vi är alla olika.

Tillit är en förutsättning som ger medflöde medan tvivel och frågor skapar motstånd.

Försök att vara så öppen och fri som möjligt, i tanken och i sinnet, så begränsas inte energiomvandlingen.

Det är din tur nu, att förändra din energi och lyfta det som har begränsat dig i ditt liv- är du redo att förändra och förändras?


Investering: 800 kr

Priset avser 45 minuter reading eller 30 minuter reading inklusive ett energi medel / frekvensprodukt. Det är rätt för dig just nu.


Info o villkor ligger längst ned på sidan, läs gärna.Yin Reading ger en förändring i energiflödet och Yin Healing uppstår.

Vi behöver inte alltid göra- det viktiga är att ta emot.

Tar vi inte emot är vi inte redo att förändra och då kan ingen läkning ske.

Öppna upp i tanken, för möjligheter - här börjar healingen.


Villkor och Info 

Inbetalning görs alltid i förskott och senast 3 dagar in bokad dag.

Du kan inte ställa följdfrågor, endast frågor om energimedel  jag rekommenderar och det gör du vid återkoppling för att få svar.

Alla readings och intuitiv information raderas löpande. Ett tips är att spara din information för att se tillbaka på då och då .