Qi Reading

Att lösa karmiska band och sluta cirklar...

Qi Reading

Qi betyder livskraft och är den energi som flödar genom varje cell och i allt levande.

Energi kan inte förstöras eller försvinna, endast omvandlas.

När energi omvandlas sker en förändring som påverkar i det lilla och det stora och vid positiva förändringar så flödar Qi på ett bättre sätt än tidigare, när det inte begränsas.

Genom att synliggöra det som begränsar, saktar ner eller håller kvar så påbörjas energiomvandlingen så Qi kan flöda mer och mer tills vi renat tillräckligt för att se vårt eget ljus men också hur det påverkar andra, ljuseffekten.

Då förstår vi också varför vi behövde gå igenom olika saker i detta liv och tidigare liv.

Det fanns en mening och ett syfte.

För dig som varit på väg en tid, som redan vet vilka dina uppgifter är och vilka förmågor du har som du ska dela med världen.

För dig som står kvar efter en lång tid med stormar och motsättningar.

För dig med en stark tro och tillit till att ljuset alltid kommer att lysa upp där det är som mörkast, även om det inte alltid är lätt att se det just i stunden.

För dig som har en stark känsla av att världen är på väg att skifta energi och att det redan har börjat.

För dig som har en djup längtan efter inre frid efter att ha vandrat långt och som bara önskar att allt ska vara klart och över.

För dig som känner att du är klar över att du är en av de som ska bidra till en ljusare värld.

För dig som vet att du har valt rätt väg även om den ännu kan vara lite guppig ibland, eller dimmig och diffus så du inte ser så långt fram som du kanske önskar.

För dig som vet att du har varit på rätt spår länge men inte fått helt klart för dig vad det är du ska göra.

För dig som vet vad du ska göra men inte exakt hur.

För dig som vet vad du vill men inte hur det ska göras eller bli möjligt.

För dig som vet vad du vill men inte är helt övertygad om att det är möjligt.

För dig som vet att det är möjligt men ändå känns det som något håller dig tillbaka som ett osynligt band.

Vi har vandrat länge och sökt olika vägar och många svar, för att vi skulle få förståelse och insikter och alla bitar på plats.

Vi var tvungna att gå igenom alla faser för att nå dit vi är idag, för att få erfarenheter som vi kommer att ha nytta av när den nya tiden är hel och helt omvandlad.

Vi var tvungna att lära oss se på nytt, med egna ögon, hur världen är uppdelad och värderad, och det är dags att ena detta igen så allt blir ett.

När allt blir ett finns ingen som är mer eller mindre värd och alla är en del av gemenskapen.

Då behöver ingen stå utanför och alla passar in i världens pussel där alla bitar behövs för att skapa en hel bild.

En vacker världsbild i alla olika färger och former.

När det gamla har renats, när de grumliga har klarnat och ni kan se längst ner i det djupaste och inget längre är dolt, då ska ni veta vad alla era ansträngningar har och hade för syfte.

Du behöver inte anstränga dig för att dessa karmiska band ska lösas om det är rätt tid, och för de band som behöver synliggöras får du svar via denna Qi Reading.

Gamla överenskommelser med familj eller andra personer i ditt liv, som hindrar dig från att ta nästa steg och du kan uppleva det som att du hålls tillbaka men ser inte detta.

Genom att synliggöra detta bryts de band ni en gång knöt ihop med varandra för att ni skulle hjälpa varandra nå dit ni är i dag eller för att ni skulle se er egen storhet och de gåvor ni har fått när er själsliga resa började.

För däri ligger den djupaste sanningen och roten till allt, som en gång skapades, i syfte att den själsliga utvecklingen skulle kunna ske och möjliggöras.

Och det har varit detta som speglats de sista månaderna för många, innan ljuset tog överhand och energin tippade över.

För en del behövs bara en sista glimt för att lösa dessa band, för någon annan kan det behövas mer tid innan det är helt klart.

Varje väg är individuell och personlig och ingens är den andra lik. Så var snäll mot dig själv och ha tålamod och sluta inte att söka även om det ibland blir både mulet och dimmigt och du funderar på om du verkligen är på rätt väg.

Det är du, annars hade du förmodligen inte läst detta just nu.

Du behöver inte göra något alls efter din Qi Reading för det sker av sig själv, så släpp taget och låt det ske, utan att analysera för mycket eller tro att du behöver göra mer för att lösa detta.

Det som tidigare tog lång tid att synliggöra och förstå, går nu snabbt att omvandla, och så är det tänkt att fungera om du inte väljer att fortsätta analysera och hålla det kvar eller har svårt att lita till processen.

Även om du inte får exakt alla detaljer eller väldigt tydlig information så släpp det just nu, du får alla svar när det är rätt tid och du får dem under drömtiden och kan vakna en morgon med insikt och förståelse.

Du behöver inte ha kontroll eller kontrollera, det enda du behöver är tillit- till att allt sker nu är exakt som det är menat och som det en gång planerades.

Universums plan är den stora energin som påverkar allt, så tro inte att något kan hindra denna kraft som en gång skapade alla olika världar. Det enda som kan försvåra saker är dina tankar om du håller fast vid det gamla eller detaljerna.


Det som vi tittar på i tur och ordning vid en Qi Reading är :

*Karmaband med familj eller nära vänner

*Cirklar- när din cirkel går in i någon annans och det är dags att frigöra, uppdraget är klart

*Tidigare liv - karmaband och om det ligger kvar något från någon annans energi-cirkel som hindrar dig idag, om de inte har avslutat det gamla oh det håller tillbaka dig

*Framtid - planen, uppgiften, uppdraget

*Ljuseffekten - hur påverkas andra av det du gör eller ska göra- hur?


Beroende på var just du är på din resa, så ser vi på detta bit för bit i den takt som är rätt för dig

Vi tar det i tur och ordning enligt listan ovan och det kan behövas flera tillfällen för att nå den sista delen och ljuseffekten.

Du bokar igen när du känner att det är dags.


De uppgifter jag behöver inför din reading är:

Familj: tex man/hustru/sambo- antal barn, egna och andras. föräldrar

Närmsta vänner och man eller kvinna- max 2

Inga namn behöver nämnas, endast deras roll i ditt liv som tex exman, sambo, andras barn eller om du har adoptivbarn eller annat. Markera dem med olika bokstäver eller fiktiva namn så blir det tydligare.

Uppstår det oklarheter så låt det ligga och dra lite grand, du kommer att få insikten när energin har omvandlats.

Det kan också komma upp tidigare relationer som har varit avgörande för din resa. Det behöver inte alltid vara nuvarande, just nu behöver du bara förstå vad syftet var och hur det hjälpte dig vidare.

Du kan välja 45 minuter eller 70 min. Du kan inte ställa följdfrågor men återkoppla gärna med ett par ord, så sluter vi en cirkel.

Det du inte förstår ska inte förklaras, det måste ske via din egen omvandling av information, ta det lugnt och ha tillit, svaren kommer när du är redo att förstå, höra, se eller känna och detta kan inte forceras.

Denna reading är till stora delar kanaliserad, vilket också gör att jag har inga `egna ´svar att ge i efterhand och ofta är det bara personen själv som kan förstå symboliken eller se det dolda eller ens själ som börjar vibrera i en ny ton, utan att man egentligen förstår vad som sker eller händer.

*

ps. glöm inte läsa Villkor & Info längst ned på sidan när du har bokat din reading


                                                Ja tack - jag vill boka Qi Reading:

Villkor & Info 

Jag jobbar endast på distans och via mail, din reading får du via mail och du kan inte ställa frågor i efterhand, men återkoppla gärna ändå.

Inbetalning görs 3 dagar innan bokad dag- då ska summan synas på bank, i annat fall kan jag inte hålla tiden för dig. Då bokar vi en ny tid .

Har det blivit ett missförstånd? 

Hör av dig- allt går att lösa♥

Du bör inte ta emot energibehandling samma dag som vi bokar in , såsom akupunktur, healing eller frekvensterapi. Ej heller röntgen undersökning.

När du får din Qi Reading- se till att ha tid och ostördhet när du läser den och tar in den. Avstå från att ögna igenom den i bilen eller på 5- minuters rasten.

Allt vi tar in, som när vi läser, kan verka direkt och ge en reaktion av något slag, ofta en positiv, och för att medvetandegöra saker och ting, komma i kontakt med en känsla eller annat så är det bäst att ha skapat ett rum för detta, utrymme i form av egen tid och egen plats.

Det tar 3 dagar för gamla energiband att släppa, så snabbt går det, så håll inte kvar via dina tankar. 

Bestäm dig för att vänta med funderingar ett par veckor, och känn att du har tillit och inte gör motstånd, låt processen ske utan ett aktivt görande, så kan du få uppleva magiska ting när det flödar ♥