Intuitiv läkning

Cellminnes energi

Intuitiv Läkning Cellminnes energi

Läk ut gamla trauma och cellminnen från tidigare liv!

Alla har ett eller flera trauman att läka, som stör den inre frekvensen och harmonin, i nuvarande liv eller i tidigare liv, och många gånger upprepar vi mönster tills traumat blir synliggjort.

Det innebär att vi kan upprepa mönster från många liv tillbaka och det kan vara svårt att förstå om vi inte vet bakgrunden och berättelsen.

När man frigör cellminnen så blir det en lättnad i kroppen och man slappnar av mer.

 För dessa cellminnen stör den inre harmonin och din egen frekvens - som en felstämd ton som påverkar hela melodin eller delar av den, och melodin är ditt liv.

Så blir du mer stämd och mer harmonisk och för varje cellminne man läker ut desto friare flödar energin.

Vi börjar med det som är aktuellt just nu för varje trauma gör att vi upprepar mönster, tills de blir sedda och kan frigöras, och så förändrar vi framtiden genom att bryta gamla mönster.

Ett trauma behöver inte alltid vara stort och dramatiskt, det kan också vara en känsla av utanförskap, att inte passa in eller inte vara delaktig eller accepterad. Eller att man blev rädd som liten eller kände sig otrygg utan att man kanske egentligen inte alls var hotad, men som små förstår man inte allt och har inte livserfarenhet eller kunskap om hur livet fungerar.

Din intuitiva reading delas i  i 3 delar: fysiskt, känslomässigt och mentalt. Du får se var och en av dessa delar som flödar i din kropp, i meridiansystemet som rymmer både nutid och dåtid och även framtid.
*

Så här går det till:

Du bokar din Intuitiva läkning och jag återkopplar till dig.

Vi bokar en dag och du får inbetalningsuppgifter.

Du behöver inte göra mer än så. Jag jobbar sedan med din berättelse den dag vi kommit överens om, och skriver ner den berättelse som är aktuell för dig just nu, totalt ca 45 minuter och skickar sedan via mail.

Läs den när du är ostörd och har lugnt omkring så du kan ta in berättelsen med närvaro- snabbläs inte även om du är nyfiken eftersom det är en fördel att vara totalt närvarande när du läser den, så kan du känna var det sitter i kroppen eller vilken känsla som blir synlig, vilket är en häftig upplevelse.

Du kan inte ställa frågor, före eller efter, men du får gärna återkoppla med ett par rader så sluter vi cirkeln.

Varmt välkommen med din bokning ♥
Villkor & Info

Inbetalning sker alltid i förskott och 3 dagar innan bokad dag för att summan ska vara synlig dagen innan.

Du kan inte ställa frågor före eller i efterhand men återkoppla gärna för att sluta cirkeln.

Detta är inte ett alternativ till fysisk vård eller fysisk behandling men det kan påverka hela ditt liv genom att gamla mönster bryts och du blir fri att göra nya val.

Jag arbetar endast på distans och via mail och får information via ditt namn som rymmer all energi samt med hjälp av andliga guider eller högre energi.