Naturmedicin

Naturmedicinen ...för mig 

Ett sätt att relatera till både sjukdom och hälsa och det är det vackraste språket jag vet och det är enkelt att förstå !

Kanske inte de naturmedicinska begreppen om det är helt nytt för dig men naturen kan vi alla relatera till .

Alla vet hur en växt, en blomma eller ett träd ser ut och fungerar  och hur klimatet är  : sol,regn,vind eller minusgrader , eller om jorden är tung och lerig eller sandrik och torr . Och att för mycket av det ena påverkar även något annat .

Naturen balanserar oftast sig själv på olika sätt , helt naturligt .                              Och ju mer vi lever med naturen kan vi också förstå hur vi kan lära oss att komma mer i balans .  Insikten att leva med flödet och inte mot det

Allt som går trögt beror på stopp eller stagnation - men när det flyter på och allt fungerar - ja, då är det gott att leva och vi inser att det är så det ska kännas .

Men även här behöver vi båda delar , yin och yang , toppar och dalar , mörker  och ljus .

För att uppleva det ena måste vi ha det andra !

 

 

Yttre faktorer kan vi inte alltid påverka men genom att bli medveten om vår egen kraft kan vi välja ett förhållningssätt som gör att vi inte kommer till skada i livets balansgång .

Medvetna val skapar mer balans och ett hållbart energiflöde - på alla plan !

 

 I texten nedan skrivs det om kinesiskt medicin men det är ett system som vi kan relatera till oavsett var vi befinner oss och vad vi har för ursprung , naturmedicin är naturmedicin .

Man kan använda sig av kinesiska örter men vi har en nordisk fauna som har samma egenskaper och som ibland kanske kan passa ännu bättre då vi är uppväxta i samma jord .

I mitt arbete blandar jag homeopati , tillskott och örter vid behov  , akupunkturpunkter att stimulera , fröplåster mm. Det finns en uppsjö av olika behandlingsmetoder som vi kan välja bland för att uppnå den effekt vi vill och som behövs. Och allt är naturligt !

 

När jag får in en obalans i tex njurarna så menas det nödvändigtvid inte att det är fysiskt fel på njurarna .

I naturmedicinene ses organen mer som ett energisystem än som anatomiskt avgränsade enheter. Det är funktionen som är det viktiga .

En obalans som skapar olika symtpom utan att kanske ha gått så långt så att de fysiska njurarna är påverkade, dess struktur.

Fångar man upp obalanserna tidigt så behöver de inte manifisteras i själva organet . Så man jobbar lika mycket förebyggande.

 

 

Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens TCM. Den fundamentala skillnaden mellan naturmedicn och skolmedicin är:

Skolmedicinen medicin bygger på att identifiera och angripa en sjukdom/patogen för att sedan eliminera den med läkemedelsbehandling . 

Naturmedicinen ser till helheten och analyserar förändring av kroppen. Förändringen framkallar obalans i kroppen som indikeras genom signaler. Karaktärer av olika signaler kallas för symptom, och för att bota symptomen måste balansen i kroppen återskapas

 

 

De fem elementen

En beskrivning relaterad till årstider och naturens tillstånd .

Ett frö som gror , det spirar och blommar för att sedan vissna ,dö och återgå till naturen igen – ett evigt kretslopp  som kan beskrivas med hjälp av de olika årstiderna och dess uttryck .

Vi har alla elementen inom oss , precis som naturen ser olika ut vid de olika årstiderna , men ett är oftast mer framträdande hos var och en och med hjälp av detta kan man också förstå sin kropp och sitt sinne lite bättre .                       Med detta synsätt blir det också mer tydligt hur våra känslor och vår livsstil förändras med årstiderna och temperaturen .

Och  följer vi  med i denna naturliga rörelse så gott det går så blir vi också mer harmoniska både till kropp och sinne .

 

Vattenelementet

Det är relaterat till vintern ,vätska, sänkande och  flöde.

Vattenelementet lagrar essensen, regerar över födsel, tillväxt och reproduktion.

 Det sägs vara livets rot och den styr kraften inom oss

 

Träelementet

 I naturen, är Träelementet relaterat till våren och de unga gröna skotten, viljan att leva och bli till.          

Elementet svarar för ett fritt energiflöde (Qi) som ser till att våra känslor är harmoniska och förebygger känslomässig stagnation . Frustration kan visa sig som ilska .

 

Eldelementet

Eldelementet tillhör sommaren och har en relation till värme, stigande, ljus och energi .  Här påverkas blod och hjärta och känslan är glädje .

 

Jordelementet

Årstiden är sensommar och elementets  styrka är att kunna nära och stödja andra, samt att kunna bryta ner stora mängder information samt utvinna det viktigaste. Precis som en jord vi ska odla i , vill att den ska vara näringsrik och inte för tung eller för lätt för att grödorna ska kunna få optimala förutsättningar att gro, växa och ge skörd . Harmoni helt enkelt . Känslan som kan störa jord är oro och grubbel .

                                                                                      

Luft/Metallelementet har en relation till hösten.

Tiden för skörd och insamlande av naturens föda.          

   Meridianerna är lunga och tjocktarm . Att andas in och andas ut . Att ta in nytt i livet ,nya tankar ,att inspireras och att göra oss av med det gamla som vi inte behöver mer  . Sorg orsakar obalans i detta element.

 

Yin och Yang.

Yin är en metafor för det kvinnlig och Yang för det manlig. Yin omfattar t.ex. kvinna, måne, fukt, jord, vila och kyla, och Yang omfattar t.ex. man, sol, ljus, himmel, aktivitet och värme.

Yin och Yang är huvud begreppet i traditionell kinesisk medicin. Yin är av kroppens inre och Yang står för kropps yta. Varje organ i kroppen är sammansatt av Yin och Yang. De kämpar mot varandra och samverka ändå till en harmonisk helhet.

Man blir sjuk när Yin och Yang är i obalans. Två patienter med samma sjukdom kan få helt olika typer av behandlingar beroende på om det är Yin eller Yang obalans

 

 Qi – livsenergin i människan och i universum                                                      

Enligt kinesisk medicin flödar Qi fram i vår kropp, men uppstår det störningar så störs energiflödet, och då kan också sjukdomar uppstå.

Själva ordet Qi är egentligen väldigt omfattande men kan översättas med "Energi, Livskraft eller Livsande". Qi kan uppträda i många olika former, och hos människan är Qi det vi kallar livsanden. Du kan se Qi i blicken eller på en människas utstrålning. Hos en nyförälskad person kan du ana stark positiv Qi i både blicken, hållningen, ja hela utstrålningen. Hos en sorgsen människa är Qi kraftlös och livsanden försvagad, och du ser en tom blick som saknar gnista.

Människan behöver därför underhåll och bränsle för att Qi, livslågan skall räcka hela livet ut.

Grundtanken inom kinesisk medicin är att livsenergin - kroppens QI - följer bestämda banor i kroppen, och dessa banor kallar man meridianer. När livsenergin flödar harmoniskt i meridianerna är vi friska, men energiflödet utsätts hela tiden för störningar: Det kan vara väderomslag, känsloutbrott, fysiska påfrestningar, felaktig kost, undertryckta känslor, ensidig arbetsställning o s v. Allt detta är exempel på omständigheter som kan orsaka obalanser i energiflödet.

 

 

De sex klimaten

Traditionell kinesisk medicin tolkar orsakerna till sjukdomar på tre plan

  • Externa orsaker
  • Interna orsaker
  • Blandade faktorer som tex interna och externa och skador

De sex externa orsakerna kommer huvudsakligen från disharmoni av klimat relaterade tillstånd. De sex klimat tillstånden är, vind, kyla, värme, fukt, torka och sommarhetta. De påverkas av hur vi lever och av kroppens egna förändringar.

 

De sju känslorna – inre stress

De sju interna orsakerna handlar om våra känslor . Dessa är sjukdomar som har uppkommit genom starka och långa förtryckta känslor. Dessa emotioner är : sorg och ledsamhet , oro och grubbel , ångest , rädsla, skräck/chock, vrede/ilska  och glädje.

Att vi reagerar och har humörsvängningar är full normalt och inget skadligt, det är när vi stannar kvar i känslan en längre tid som den börjar påverka vårt energiflöde och kropp . Då blir det en inre stress som skapar fler och fler fysiska symptom .

 

Ja, detta är naturmedicin i korthet men det finns en mängd information att inhämta både via böcker och internet .

Men framförallt - gå ut i naturen och upplev klimat och årstider , det är här du finner den djupaste förståelsen och om naturmedicinen. Och med det blir kommer insikten och vördnaden om att allt levande på vår jord ,allt har en plats och allt är viktigt .

Vi är en del av detta , allt är ett och ett är allt  ♥