Homeopati

Inom homeopatin betraktas människan som en helhet, där kropp och själ samverkar och för att må bra behöver hela organismen vara i balans. Rubbas denna jämvikt uppstår sjukdomssymtom, som är organismens signal att en obalans uppstått.

Orsak till att obalans uppstår och att vi börjar känna oss sjuka kan vara stress och påfrestningar av olika slag, både av fysisk art, som t.ex gifter i vår miljö, klimatfaktorer eller överansträngning, och psykisk/emotionell stress som t.ex sorg, psykiskt trauma, depression, ilska, besvikelse eller obearbetade konflikter.

Varje individ är unik och reagerar på sitt specifika sätt med individuella sjukdomssymtom. Därför är homeopatisk behandling alltid individuell. Två människor med samma medicinska diagnos kan ha helt olika symtom och kan därför behöva olika homeopatiska läkemedel.

Grundprincipen är att det inte finns ett särskilt homeopatiskt läkemedel som passar för en viss sjukdom, utan det är hela symtombilden, där även konstitution och personlighet ingår som en viktig del, som man tar hänsyn till vid val av homeopatiskt läkemedel.

Därför kan två personer med samma symptom behöva helt olika medel.

De homeopatiska läkemedlen framställs av naturliga ämnen hämtade från växt-, mineral- eller djurriket. De tillverkas genom en process av gradvist utökad förtunning samt skakning, s.k. potensering, en process som gör att de kan stimulera kroppens egen läkningsförmåga.

 

Homeopatiska medel kan orsaka en förstförsämring dvs att symptomen blossar upp och man kan också känna av gamla krämpor man haft för längre sedan. detta är ett tecken på att medlet börjar verka och kroppen startar läkningsprocessen.  Homeopatiska medel har inga biverkningar - så får du en reaktion är det något som står i din egen kropp och som ska upp till ytan för att läka.

Obalanser man haft en lång tid kan inte snabbläka .                    

Medlet börjar förvisso att jobba och påverka kroppen direkt men eftersom det ska stimulera kroppens egen läkande kraft kan detta ta sin tid .

Målet är inte att dölja symptomen utan att det ska ske en utläkning av obalansen - då får det ta lite tid !

Homeopatiska medel stör inte annan läkemedelsbehandling utan är istället ett bra komplement där kroppen får hjälp och kraft .

Homeopatiska medel ska alltid smälta på tungen där det tas upp via slemhinnorna - piller,tabletter eller flytande .

Herings lag : Smärtorna förbättras vid homeopatiskt botande uppifrån och ned . Sjukdomar läks inifrån och ut.

 De viktigaste organen tar kroppen förs och sedan de mindre viktiga sist.

 Gamla sjukdomar kan uppträda igen pg av den seriella lagringen av sjukdomar med den senaste i översta lagret , med en annan formulering :

 Sjukdomar läks

 Uppifrån och ned

  Inifrån och ut

 I omvänd ordning till deras uppträdande

 

 Uppifrån och ned , det är om symptomen tex rör sig från hjärna och till lungor eller från huvud till tår .

 Inifrån och ut , är när symptomen rör sig från hjärna(Centrum) till hjärta,lever,lungor,njurar och fortsätter sedan till muskler och hud , periferin.

 I omvänd ordning efter uppträdande : En person hade kronisk huvudvärk för många år sedan , därefter fick han yrsel och sedan epilepsi . Då försvinner epilepsin först , sedan yrseln och sist den kroniska huvudvärken.

 

Dosering och kortare info får du med när jag skickar dina medel .

 

 

 Här finns mer att läsa :

http://dagenshomeopati.se/