.

.

 

 

 

 

`Oläkta känslor och händelser lagras i kroppen tills vi uppmärksammar dem - och då kan de läkas !

Ditt undermedvetna bryr sig inte om tid , det reagerar på samma sätt och på gamla trauman , som om det var just nu . Oavsett om det är händelser från tidigare liv , barndom eller igår´

 

 

Man brukar säga att det undermedvetna är den plats i sinnet där alla minnen finns lagrade. Uppenbarligen finns där även många minnen som vi inte minns i vaket tillstånd.

 

Alla dina känslor, minnen, erfarenheter och tidigare upplevelser finns lagrade i ditt undermedvetna sinne och det påverkar och styr dig till minst 95 procent.

Vi kan också ha ärvt en del från våra föräldrar , via cellminne - att bära på samma känslor men orginalet är egentligen inte ditt - du har bara fått det med dig från någon. Det är detta vi ser som familjemönster många gånger.

Det undermedvetna kommunicerar med hjälp av symbolik  för att få din uppmärksamhet .Och det är detta jag tolkar .

 

Vi kan alltså få fysiska symptom på något som egentligen är en känsla som är färdig att göra sig av med.

När dessa symptom uppstår är det alltså det undermedvetnas sätt att meddela sig och säga: ”Nu är det dags att släppa taget om detta - och d´försöker via symboliken få dig att förså var du ska leta .

 

Och många förstår inte riktigt : vad ska jag göra med denna informationen som jag fått i konsultationen ?

Hur ska jag hantera dessa känslor ?

Och varför stannar en del känslor kvar som tex rädslor ?

Oftast handlar det om vilken situation vi är i och vad och vem  vi har omkring oss som avgör om vi inte kan gå vidare i en känsla - och de känslor som är de grundläggande och får starkast effekt är när du känner  :

Otrygghet

Oälskad

Utsatt-Hotade

Försvarslösa

Choch/trauma

Och oftast ligger de i barndomen - av naturliga skäl så reagerar vi annorlunda oftast när vi är vuxna .

Och hur ska de då läkas ?

Samma väg kan man säga - du läser i konsultationen , sätter ord på känslorna och får en förklaring till hur eller när de uppstått - mer behövs inte , det sköter sig själv - det undermedvetna blir medvetet .

Vill du däremot göra något praktiskt för att kunna tro på att det fungerar så använd dina sinnen , skrik ut ilskan , skriv av dig sorgen och elda upp brevet , prata ut det du vill ha sagt , andas osv

Själv gör jag absolut ingenting , jag plockar upp händelse och känslor och tänker aha , jag tolkade det så ...ok, men vad skönt , nu behöver jag inte detta mer i mitt liv , en gammal sanning som hindrar mig framåt .    

Och faktum är att de fysiska symptom lugnar ned sig på väldigt kort tid , men då har jag också flyttat på en hel del skräp innan - men jag ser ju att det är möjligt och att dett kan gå snabbare än du tror.                     

                                                   

 

 

Du kanske inte alls känner igen just händelsen jag beskriver  men det är ok – det är inte den som är det viktiga i processen utan det är just känslan och hur det påverkar din kropp. 

 

 

Homeopatiska medel stimulerar kroppens egen läkning både fysiskt och känslomässigt , och när du blir medveten om historien eller känslorna startar en del av läkningen direkt .

 

 

Ju mer du tror att du ska uträtta ett jobb för att bli fri från det - desto mer motstånd lägger du i processen - det är så enkelt att du i princip bara ska vara redo att släppa det.Som ett hopknycklat papper ,öppna handen och släpp det...  Så tänk inte `nu ska jag jobba på detta ´- redan då har du en ansträngning som faktiskt kan fördröja läkningen.

 

Och för varje rädsla-vilket det oftast är-blir vi lite friare i sinnet och mer harmoniska inombords .                     

Vi slutar gå igång på saker ,hanterar situationer annorlunda och blir helt enkelt mer avslappnade - det sker alltså en personlig utveckling .

 

Ibland har vi flera rädslor tex och det är inte ovanligt att underliggande rädslor framkommer och blir tydligare under resans gång - då är det dags att titta på den helt enkelt. 

 

Ja , det är ett spännande ämne och just via detta får vi oftast tag i grundorsakerna till fysiska symptom och sjukdom .

Och framförallt är detta personlig utveckling , saker som kommer upp som leder till insikter  , vilket gör att du faktiskt kan göra andra val i livet - val som gynnar dig .

Det handlar alltså om dig - ingen annan - när du regarera starkt på något sätt.

 

 

 Så här skriver Dalai Lama : 

 

Vi önskar oss alla lycka och vill inte ha lidande.

 

Själva syftet med livet är att bli lycklig, så det är viktigt att ta reda på vad som ger oss den högsta graden av lycka. Oavsett om vår upplevelse är behaglig eller plågsam , är den antingen mental eller fysiskt . I regel är det sinnet som har det största inflytandet på de flesta av oss . Därför är det oerhört väsentligt att försöka åstadkomma frid i sinnet.

 

De materiella framstegen är viktiga för människans utveckling, men om vi ägnar alltför stor uppmärksamhet åt yttre ting och tillmäter den inre utvecklingen alltför liten vikt , kommer obalansen att leda till problem. Den inre friden är nyckeln ; om vi  har inre frid , kommer vi att hantera situationerna med lugn och förnuft.  Utan inre frid, oavsett hur behagligt vårt liv är rent materiellt , kan vi ändå bli oroliga, störda eller olyckliga på grund av omständigheterna.

 

Som buddhist har jag lärt mig att det som framförallt rubbar vår inre frid är det vi kallar störande känslor.

Alla dessa tankar, känslor och mentala händelser som speglar en negativ eller icke medkännande sinnesstämning undergräver oundvikligen vår upplevelse av inre frid .

Alla sådana negativa tankar och känslor som hat , vrede, girighet, avund och så vidare rubbar vår inre jämvikt. Det har också en skadlig inverkan på vår kroppsliga hälsa. Inom den tibetanska sjukvården har mentala och känslomässiga störningar länge betraktats som orsaker till många sjukdomar som påverkar hela organismen .

 

Störande känslor  är själva källan till oetiskt beteende . De är också grunden för ångest, depression, förvirring och stress, som har så stor betydelse i vårt liv idag. Och ändå , genom att vi så ofta förbiser deras förstörelsepotential, förstår vi inte att det är nödvändigt att ta itu med dem.

 

En stor tibetansk meditationslärare sa en gång att en av sinnets allra märkligaste egenskaper är att det kan förvandlas . Och genom detta kommer du inte bara att bli lyckligare själv utan även påverka andra , och  genom denna kedjereaktion kan du utan tvekan bidra till en större frid och lycka i hela världen .

 

 

Dalai Lama ( förord till boken Känslans alkemi )